TCVN 8645:2019 - Thiết kế, thi công và nghiệm thu khoan phụt vữa xi măng vào nền đá

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu trong công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu khoan phụt vữa xi...

TCVN 5687:1992 - Thông gió, điều tiết không khí, sưởi ấm - Tiêu...

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế thông gió, điều tiết không khí và sưởi ấm cho các công trình...

TCVN 5574:2012 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép làm từ...

TCVN 9362:2012 - Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình

Tiêu chuẩn này được dùng để thiết kế nền nhà và công trình, không dùng để thiết kế nền của...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

Tìm kiếm tài liệu