Thông tư số 09/2018/TT-BXD - Quy định quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc

Máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng thuộc danh mục các loại máy, thiết...

Thông tư 329/2016/TT-BTC - Hướng dẫn thực hiện một số điều...

Tư vấn giám sát thi công công trình không bắt buộc phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Nếu...

Thông tư số 04/2017/TT-BXD quy định về quản lý an toàn lao động...

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng...

Thông tư số 09/2016/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn...

Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước quy...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu