Tuyển dụng Trưởng phòng thí nghiệm VLXD

Để mở rộng phạm vi, ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng. Phòng thí nghiệm công trình LAS-XD...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu