8 loại thực phẩm chứa chất tương tự thuốc chống ung thư

Các nhà khoa học Anh vừa xác định được 110 phân tử, phần lớn trong rau quả, có thể chiến đấu với...

QCVN 02:2009/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu,...

Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng của Quy chuẩn này được áp dụng cho việc lập,...

TCVN 4732:2007 - Đá ốp lát tự nhiên

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các tấm đá được gia công từ đá khối thiên nhiên thuộc nhóm đá granit,...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu