8 loại thực phẩm chứa chất tương tự thuốc chống ung thư

Các nhà khoa học Anh vừa xác định được 110 phân tử, phần lớn trong rau quả, có thể chiến đấu với...

QCVN 02:2009/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu,...

Các số liệu trong quy chuẩn này gồm: Số liệu khí tượng; số liệu thời tiết và hiện tượng tự...

TCVN 4732:2007 - Đá ốp lát tự nhiên

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các tấm đá được gia công từ đá khối thiên nhiên thuộc nhóm đá granit,...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu