Chỉ huy trưởng công trường có phải ở công trình thường xuyên hay không?

Chỉ huy trưởng công trình là người đại diện, có quyền hạn cao nhất của nhà thầu thi công tại công...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu