TCVN 336:2005 - Vữa dán gạch ốp lát - Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử

Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa trộn sẵn được chế tạo từ xi măng poóc lăng, bột khoáng thiên nhiên...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

Tìm kiếm tài liệu