Chỉ dẫn kỹ thuật thi công và nghiệm thu tường xây bằng block bê tông khí chưng áp

Chỉ dẫn kỹ thuật này áp dụng cho công tác xây, trát và nghiệm thu các tường xây bằng blốc bê tông...

TCVN 4085:2011 - Kết cấu gạch đá. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm...

Tiêu chuẩn này được áp dụng khi thi công và nghiệm thu các kết cấu xây bằng gạch đá và gạch đá...

Chỉ dẫn kỹ thuật thi công và nghiệm thu tường xây bằng block...

Chỉ dẫn kỹ thuật này áp dụng cho công tác xây, trát và nghiệm thu các tường xây bằng blốc bê tông...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu