TCVN 7712:2013 - Xi măng pooclăng hỗn hợp ít toả nhiệt

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại xi măng poóc lăng hỗn hợp ít tỏa nhiệt.

So sánh xi măng Poóc lăng (PC) với xi măng Poóc lăng hỗn hợp (PCB)

Tại các công trình dân dụng và công nghiệp thông thường, khá nhiều kỹ sư chỉ cần biết xi măng nhập...

TCVN 6260:2009 - Xi măng pooc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn này áp dụng cho loại xi măng poóc lăng hỗn hợp thông dụng.

TCVN 2682:2009 - Xi măng poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn này áp dụng cho xi măng poóc lăng thông dụng.

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu