Yêu cầu về bằng cấp chứng chỉ đối với Cán bộ kỹ thuật nhà thầu

Năng lực của cán bộ kỹ thuật nhà thầu là yếu tố quan trọng, gián tiếp ảnh hưởng đến chất...

Nghị định số 121/2013/NĐ-CP - Quy định việc xử phạt vi phạm...

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức phạt, biện pháp khắc phục...

Ngã ngửa với yêu cầu bằng cấp chứng chỉ dành cho Chỉ huy...

Từ trước tới nay hầu hết mọi kỹ sư xây dựng đều nghĩ muốn làm Chỉ huy trưởng công trường chỉ...

Nghị định 139/2017/NĐ-CP - Quy định xử phạt vi phạm hành chính...

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức phạt, biện pháp khắc phục...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu