:: Quản lý, giám sát xây dựng

tu-van-giam-sat-xay-dung-cong-trinh-chung-chi-nang-luc-hang-1jpg

Tư vấn giám sát xây dựng công trình - Chứng chỉ năng lực hạng 1

Muốn công trình có chất lượng tốt nhất thiết phải có bộ phận tư vấn giám sát, nhưng đó không phải là...

tu-van-giam-sat-xay-dung-nha-may-nha-xuong-cong-trinh-cong-nghiepjpg

Tư vấn giám sát xây dựng nhà máy, nhà xưởng, công trình công nghiệp

Dự án xây dựng nhà máy, nhà xưởng có đặc điểm chung là triển khai thi công nhiều hạng mục công trình có...

tu-van-quan-ly-du-an-xay-dung-cong-trinhjpg

Tư vấn quản lý dự án xây dựng công trình

Quản lý dự án là lập kế hoạch, tổ chức và quản lý, giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm...


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực mới nhất

Tìm kiếm tài liệu