:: Thí nghiệm công trình

thi-nghiem-kiem-dinh-chat-luong-cong-trinhjpg

Thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình

Được thực hiện bởi Phòng thí nghiệm công trình LAS-XD 1043. Với các thiết bị thí nghiệm hiện đại - hiển...

kiem-dinh-chat-luong-be-tong-ngay-tai-cong-trinhjpg

Kiểm định chất lượng bê tông ngay tại công trình

Phòng thí nghiệm hiện trường được đặt trên xe lưu động để thực hiện kiểm định chất lượng bê tông...

do-kiem-tra-dien-tro-tiep-dia-(dien-tro-dat)-cua-he-thong-chong-set-va-noi-datjpg

Đo kiểm tra điện trở tiếp địa (điện trở đất) của hệ thống...

Việc đo kiểm tra điện trở tiếp địa của hệ thống chống sét và nối đất là bắt buộc và phải tiến hành...


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực mới nhất

Tìm kiếm tài liệu