:: Thiết kế, thẩm tra

thiet-ke-cong-trinhjpg

Thiết kế công trình

Thiết kế kiến trúc, kết cấu, hệ thống cơ điện, nội thất, hạ tầng, cảnh quan và dự toán xây lắp.

tham-tra-ho-so-thiet-kejpg

Thẩm tra hồ sơ thiết kế

Thẩm tra hồ sơ thiết kế là một công đoạn quan trọng trong tiến trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng...


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực mới nhất

Tìm kiếm tài liệu