Nghị định 59/2015/NĐ-CP - Về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Đăng lúc: 15:33, Thứ Sáu, 11-12-2015 - Lượt xem: 8688

[VNT] - Nghị định này quy định chi tiết một số nội dung thi hành Luật Xây dựng năm 2014 về quản lý dự án đầu tư xây dựng, gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án; thực hiện dự án; kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng; hình thức và nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Nghị định 59/2015/NĐ-CP - Về quản lý dự án đầu tư xây dựng Tư vấn giám sát xây dựng công trình

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2015 và thay thế:

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng; các quy định về thẩm tra thiết kế quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/06/2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù; quy định tại Mục 1 Chương II Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/05/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam;

- Quyết định số 03/2012/QĐ-TTg ngày 16/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg; Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Điều 121 của Luật Xây dựng.

- Các quy định trước đây của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Nội dung chính của Nghị định bao gồm các nội dung sau:

Điều 5. Phân loại dự án đầu tư xây dựng

Điều 6. Trình tự đầu tư xây dựng

Điều 7. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng

Điều 8. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và quyết định chủ trương đầu tư xây dựng

Điều 9. Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Điều 10. Thẩm quyền thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở

Điều 11. Trình tự thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở

Điều 12. Phê duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựng

Điều 13. Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

Điều 14. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở

Điều 15. Thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

Điều 16. Hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

Điều 17. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực

Điều 18. Tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực

Điều 19. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án

Điều 20. Thuê tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng

Điều 21. Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án

Điều 22. Quản lý dự án của tổng thầu xây dựng

Điều 23. Các bước thiết kế xây dựng

Điều 24. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Điều 25. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách

Điều 26. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình thuộc dự án sử dụng vốn khác

Điều 27. Nội dung thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng

Điều 28. Nội dung phê duyệt thiết kế xây dựng

Điều 29. Hồ sơ thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng

Điều 30. Quy trình thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình

Điều 31. Nội dung quản lý thi công xây dựng công trình

Điều 32. Quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình

Điều 33. Quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình

Điều 34. Quản lý an toàn lao động trên công trường xây dựng

Điều 35. Quản lý môi trường xây dựng

Điều 36. Quản lý các công tác khác

Điều 37. Nghiệm thu đưa công trình và khai thác sử dụng

Điều 38. Kết thúc xây dựng công trình

Điều 39. Vận hành công trình xây dựng, dự án đầu tư xây dựng

Điều 40. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng

Điều 41. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng

Điều 42. Công trình xây dựng đặc thù

Điều 43. Quản lý đầu tư xây dựng công trình xây dựng đặc thù

Điều 44. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Điều 45. Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Điều 46. Chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng

Điều 47. Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng

Điều 48. Chứng chỉ hành nghề thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng

Điều 49. Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng

Điều 50. Chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng

Điều 51. Chứng chỉ hành nghề an toàn lao động trong xây dựng

Điều 52. Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng

Điều 53. Điều kiện đối với chỉ huy trưởng công trường

Điều 54. Điều kiện năng lực đối với giám đốc quản lý dự án

Điều 55. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Điều 56. Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Điều 58. Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Điều 59. Chứng chỉ năng lực của tổ chức khảo sát xây dựng

Điều 60. Chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng

Điều 61. Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình

Điều 62. Chứng chỉ năng lực của tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng

Điều 63. Chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn quản lý dự án

Điều 64. Điều kiện năng lực đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Điều 65. Chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình

Điều 66. Chứng chỉ năng lực của tổ chức giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng

Điều 67. Chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Điều 68. Điều kiện của tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động xây dựng

Điều 69. Đăng tải thông tin về năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng

Điều 70. Nguyên tắc quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài

Điều 71. Điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động xây dựng

Điều 72. Hồ sơ đề nghị, thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động xây dựng

Điều 73. Thời hạn và lệ phí cấp Giấy phép hoạt động xây dựng

Điều 74. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu nước ngoài

Điều 75. Trách nhiệm của chủ đầu tư hoặc chủ dự án đối với nhà thầu nước ngoài

...


Chi tiết mời các bạn xem hoặc download tại đây: 

Phòng Kỹ thuật

Theo dõi:

Từ khóa: quản lý dự án, đầu tư, nghị định,

Phòng thí nghiệm LAS-XD 1043: Thí nghiệm nén mẫu bê tông, bê tông chống thấm giá rẻ

Tin cùng chuyên mục


Thông tư số 09/2018/TT-BXD - Quy định quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc

Máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng thuộc danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.


Thông tư 02/2018/TT-BXD - Quy định bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình

Thông tư này quy định về trách nhiệm bảo vệ môi trường của chủ dự án, nhà thầu thi công trong thi công các công trình xây dựng và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng.


Thông tư 13/2017/TT-BXD - Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng

Thông tư này quy định việc sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp để làm tường, vách ngăn và khối xây.


Thông tư 05/2017/TT-BXD - Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

Thông tư này hướng dẫn việc xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị gồm: quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch chi tiết đô thị, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù và quy hoạch xây dựng nông thôn.


Thông tư 01/2017/TT-BXD - Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Thông tư này hướng dẫn việc xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, khảo sát phục vụ lập quy hoạch xây dựng và các công tác khảo sát khác có liên quan trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Phòng thí nghiệm LAS-XD 1043: Kiểm định chất lượng bê tông, giá rẻ

Tin mới đăng


TCVN 7456:2004 - Kính xây dựng. Kính cốt lưới thép

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với kính cốt lưới thép vân hoa và kính cốt lưới thép trơn, dùng trong xây dựng.


TCVN 8492:2011 - Ống cuốn xoắn bằng poly (vinyl clorua) không hoá dẻo (PVC-U) dùng cho hệ thống cấp thoát nước

Tiêu chuẩn này áp dụng cho ống cuốn xoắn kích thước lớn bằng poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U), dùng cho hệ thống dẫn nước và thoát nước được đặt ngầm dưới đất trong điều kiện không có áp suất.


TCVN 7712:2013 - Xi măng pooclăng hỗn hợp ít toả nhiệt

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại xi măng poóc lăng hỗn hợp ít tỏa nhiệt.


TCVN 8873:2012 - Xi măng nở

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại xi măng nở ở tuổi sớm trong thời gian đóng rắn ban đầu.


TCVN 9888-4:2013 (IEC 62305-4:2010) - Bảo vệ chống sét - Phần 4: Hệ thống điện và điện tử bên trong các kết cấu

Tiêu chuẩn này cung cấp thông tin cho việc thiết kế, lắp đặt, kiểm tra, bảo trì và thử nghiệm biện pháp bảo vệ hệ thống (SPM) điện và điện tử để giảm rủi ro hỏng vĩnh viễn do xung sét điện từ (LEMP) trong các kết cấu.

Liên hệ

Xin trân trọng cảm ơn Quý vị đã truy cập website tìm hiểu thông tin và dịch vụ của VNT. Khi cần dịch vụ Tư vấn giám sát hoặc các dịch vụ khác của chúng tôi, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

- Trụ sở công ty: 285A Ngô Gia Tự - Quận Long Biên - Hà Nội
- Điện thoại: 024.66.809.810 - Hotline: 098.999.6440
- Email: contact@vntvietnam.com - Hoặc bấm vào đây để trao đổi trực tiếp với chúng tôi.
Đồng thời, Quý vị có thể download hồ sơ năng lực mới nhất của chúng tôi tại đây download hồ sơ năng lực

gia cố kết cấu

Mô tả ứng dụng gia cố kết cấu bằng phương pháp dán tấm sợi carbon fiber

Gia cố kết cấu bằng tấm sợi Các bon cường độ cao (CFRP - Carbon Fiber) có các ưu điểm sau:
- Không đục phá kết cấu hiện có, chỉ bóc bỏ lớp vữa trát (nếu có).
- Không ảnh hưởng đến kiến trúc hiện trạng của công trình.
- Không làm tăng tải trọng của công trình.
- Quá trình thi công nhanh, không ảnh hưởng đến công trình lân cận.
- Tấm sợi carbon fiber (CFRP) và keo liên kết không chịu tác động bởi ăn mòn hóa học (axit, kiềm) và ô xi hóa dưới tác động của điều kiện môi trường.

Gia cố dầm không đạt mác bê tông

Gia cố dầm không đạt mác bê tông

Gia cố khả năng chịu cắt của dầm<

Gia cố khả năng chịu cắt của dầm

Gia cố dầm thi công thiếu thép chịu lực

Gia cố dầm thi công thiếu thép chịu lực

Gia cố lanh tô không cần tháo cửa

Gia cố lanh tô không cần tháo cửa

Gia cố lỗ mở ô thông tầng

Gia cố lỗ mở ô thông tầng

Gia cố bê tông sàn bị nứt do đặt sai thép chịu lực

Gia cố bê tông sàn bị nứt do đặt sai thép chịu lực

Gia cố kết cấu sàn đáy bể bơi

Gia cố kết cấu sàn đáy bể bơi

Gia cố trần để cắt dầm nhằm tăng chiều cao thông thủy tầng

Gia cố trần để cắt dầm nhằm tăng chiều cao thông thủy tầng

Gia cố sàn kê ba cạnh bị nứt do xây tường lên trên

Gia cố sàn kê ba cạnh bị nứt do xây tường lên trên

Gia cố sàn không dầm bị nứt

Gia cố sàn không dầm bị nứt

Gia cố trần bê tông nhà cổ xuống cấp

Gia cố trần bê tông nhà cổ xuống cấp

Gia cố trần bê tông nhà cổ xuống cấp

Gia cố cột bê tông bị giảm yếu do hóa chất xâm thực

giám sát thi công

Kiểm tra ván khuôn, cốt thép dầm sàn trong quá trình thi công, nhắc nhà thầu sửa chữa kịp thời

Kiểm tra ván khuôn, cốt thép dầm sàn trong quá trình thi công, nhắc nhà thầu sửa chữa kịp thời

Nghiệm thu ván khuôn vách bê tông cốt thép

Nghiệm thu ván khuôn vách bê tông cốt thép

Giám sát quá trình lấy mẫu bê tông thương phẩm tại hiện trường

Giám sát quá trình lấy mẫu bê tông thương phẩm tại hiện trường

Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu trong quá trình lắp dựng cốt thép cột

Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu trong quá trình lắp dựng cốt thép cột

Giám sát quá trình nối thép bằng Coupler

Giám sát quá trình nối thép bằng Coupler

Nhắc nhở nhà thầu thường xuyên bằng Phiếu nhắc nhở - không nói miệng

Nhắc nhở nhà thầu thường xuyên bằng Phiếu nhắc nhở - không nói miệng

Giám sát quá trình thử tải cọc

Giám sát quá trình thử tải cọc

Kiểm tra cao độ dầm sàn bằng Máy thủy bình

Kiểm tra cao độ dầm sàn bằng Máy thủy bình

Kiểm tra chất lượng láng vữa mái dốc

Kiểm tra chất lượng láng vữa mái dốc

Kiểm tra công tác lắp đặt hệ thống điện

Kiểm tra công tác lắp đặt hệ thống điện

Nghiệm thu cốt thép dầm sàn nhà cao tầng

Nghiệm thu cốt thép dầm sàn nhà cao tầng

Kiểm tra, nhắc nhở công tác an toàn lao động trên công trường

Kiểm tra, nhắc nhở công tác an toàn lao động trên công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu