TCVN 10687-22:2018 - Tuabin gió - Phần 22: Hướng dẫn thử nghiệm và chứng nhận sự phù hợp

Đăng lúc: 15:47, Thứ Ba, 04-02-2020 - Lượt xem: 3603

Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn và quy trình thử nghiệm và chứng nhận sự phù hợp của tuabin gió với các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật đối với tuabin gió và trang trại gió.

Tiêu chuẩn này được thiết kế để tạo thuận lợi cho việc thừa nhận lẫn nhau bởi các bên tham gia về kết quả thử nghiệm và giấy chứng nhận được cấp bởi các bên tham gia khác để đạt được chứng nhận ở cấp quốc gia và hoạt động trong phạm vi của bộ tiêu chuẩn TCVN 10687 (IEC 61400) và/hoặc IEC 61400 về tuabin gió.

Các quy trình chứng nhận trong tiêu chuẩn này bao gồm đánh giá sự phù hợp hoàn chỉnh của bên thứ ba cho một kiểu tuabin gió, một kiểu thành phần chính hoặc một hoặc nhiều tuabin gió ở vị trí cụ thể.

Ngoài việc kiểm tra xác nhận thiết kế và thử nghiệm, tiêu chuẩn này cung cấp thông tin để thừa nhận hoặc đánh giá phê duyệt hệ thống chất lượng của nhà cung cấp, giám sát định kỳ thông qua việc kiểm tra hệ thống chất lượng của nhà cung cấp và kế hoạch chất lượng, và thử nghiệm đánh giá mẫu. Tiêu chuẩn này dự kiến tạo lợi nhuận cho bên đăng ký bằng cách giảm thiểu số bước cần thiết để đạt chứng nhận hoặc phê chuẩn ở cấp quốc gia.

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn và quy trình đối với hệ thống chứng nhận tuabin gió (WT) bao gồm chứng nhận kiểu và chứng nhận dự án tuabin gió trên đất liền hoặc ngoài khơi. Hệ thống chứng nhận này đưa ra hướng dẫn cho các quy trình và quản lý để thực hiện đánh giá sự phù hợp tuabin gió và trang trại gió theo các tiêu chuẩn cụ thể và các yêu cầu kỹ thuật khác, liên quan đến an toàn, độ tin cậy, tính năng, thử nghiệm và tương tác với lưới điện. Tiêu chuẩn này đưa ra:

- Định nghĩa các thành phần trong quá trình chứng nhận tuabin gió;

- Quy trình đánh giá sự phù hợp trong hệ thống chứng nhận tuabin gió;

- Quy trình giám sát sự phù hợp;

- Hướng dẫn về tài liệu cần cung cấp bởi bên đăng ký đánh giá sự phù hợp; và

- Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định và phòng thử nghiệm.

Hướng dẫn và quy trình này không giới hạn cho một kích cỡ hoặc một kiểu cụ thể bất kỳ của tuabin gió. Tuy nhiên, có các hướng dẫn và quy trình riêng áp dụng cho các tuabin gió cỡ nhỏ (SWT). Một số yếu tố chứng nhận là bắt buộc, trong khi các điều khoản được thực hiện riêng cho các yếu tố khác là tùy chọn.

Đối với chứng nhận kiểu, tài liệu mô tả các quy trình liên quan đến thử nghiệm sự phù hợp, thiết kế, chế tạo và kế hoạch để vận chuyển, xây dựng, lắp đặt và bảo trì. Các quy trình đề cập đến việc đánh giá tải và an toàn, thử nghiệm, các phép đo đặc tính và giám sát quá trình chế tạo.

Đối với chứng nhận dự án, tài liệu mô tả quy trình liên quan đến đánh giá xem các tuabin gió cụ thể và các thiết kế về kết cấu đỡ/móng trong dự án có thích hợp cho ứng dụng hay không, và liên quan đến vận chuyển, lắp đặt, chạy thử, vận hành và bảo trì.

Các quy trình đề cập đến đánh giá theo tất cả các môđun trong tài liệu này, ví dụ, điều kiện về vị trí, thiết kế của các thành phần cụ thể tại vị trí lắp đặt và giám sát quá trình chế tạo, vận chuyển, lắp đặt và vận hành.

Mục đích của các hướng dẫn và quy trình này nhằm cung cấp một cơ sở chung để chứng nhận tuabin gió và các dự án tuabin gió, và cũng là cơ sở để chấp nhận các tổ chức thực hiện (tức là tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định và phòng thử nghiệm) và sự thừa nhận lẫn nhau về giấy chứng nhận.

Quy định chung

Tổ chức thực hiện phải có khả năng và năng lực thực hiện hoạt động của mình trong quá trình đánh giá sự phù hợp các thành phần của tuabin gió một cách khách quan và phải phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan sau: TCVN ISO/IEC 17020, TCVN ISO/IEC 17021, TCVN ISO/IEC 17025, TCVN ISO/IEC 17065.

Công nhận

Tổ chức thực hiện phải được công nhận bởi tổ chức công nhận quốc gia đã được đánh giá quốc tế. Yêu cầu này nhằm tạo điều kiện thuận lợi về thỏa thuận thừa nhận ở mức độ quốc tế của giấy chứng nhận và kết quả thử nghiệm và để tăng sự tin tưởng của công chúng về năng lực và sự khách quan của tổ chức thực hiện.

...

TCVN 10687-22:2018 được xây dựng trên cơ sở tham khảo IEC 61400-22:2010.


Chi tiết nội dung Tiêu chuẩn, mời Quý vị xem hoặc download tại đây: 

Phòng Kỹ thuật

Theo dõi:

Từ khóa: tuabin gió, hướng dẫn, chứng nhận, thử nghiệm,

Các bài liên quan đến điện gió


Turbine gió nổi trục dọc công suất 1 MW

Turbine gió nổi S2x có 3 cánh quạt xoay theo trục dọc thay vì trục ngang truyền thống, có thể chịu tốc độ gió lên đến 180 km/h.


Tuabin điện gió lớn nhất thế giới

Tuabin gió lớn nhất thế giới là sản phẩm do Công ty MHI Vestas Offshore Wind sản xuất và có tên là V164, được mệnh danh là "quái vật ngoài khơi” được đặt tại vùng Maade, Đan Mạch.


Quy định về thực hiện phát triển dự án điện gió

Bộ Công Thương vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BCT quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió.


Điện gió cũng không hoàn toàn sạch, các nhà khoa học đang đau đầu nhưng chưa xử lý được vấn đề này

Bãi rác thành phố ở Casper, bang Utah, Mỹ là nơi an nghỉ cuối cùng của 870 cánh tuabin gió, sau những chuỗi ngày chuyển đổi năng lượng tự nhiên thành điện năng. Các mảnh vỡ của chúng trông giống như xương cá voi bị tẩy trắng và xếp san sát nhau.


TCVN 10687-21:2018 - Tuabin gió - Phần 21: Đo và đánh giá đặc tính chất lượng điện năng của tuabin gió nối lưới

Tiêu chuẩn này đưa ra phương pháp thống nhất để đảm bảo tính nhất quán và chính xác trong việc thực hiện, thử nqhiệm và đánh giá các đặc tính chất lượng điện năng của tuabin gió nối lưới.


TCVN 10687-1:2015 - Tuabin gió - Phần 1: Yêu cầu thiết kế

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu thiết yếu về thiết kế để đảm bảo tính toàn vẹn kỹ thuật của tuabin gió. Tiêu chuẩn này nhằm cung cấp mức bảo vệ thích hợp chống hư hại do các nguy cơ bất kỳ trong suốt tuổi thọ dự kiến.

Tin cùng chuyên mục


QCVN 9:2016/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật về tiếp đất cho các trạm viễn thông bao gồm yêu cầu đối với hệ thống tiếp đất, mạng liên kết trong tòa nhà, mạng liên kết các thiết bị và kết nối hai mạng này với nhau.


QCVN 32:2020/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông

Quy chuẩn này được áp dụng cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông nhằm hạn chế các thiệt hại do sét gây ra, đảm bảo an toàn cho con người và khả năng cung cấp dịch vụ viễn thông và dịch vụ ứng dụng viễn thông.


TCVN 10178:2013 - Lớp lót vữa xi măng dùng cho ống và phụ tùng ống gang dẻo

Tiêu chuẩn này quy định tính chất, phương pháp áp dụng, điều kiện bề mặt và chiều dày nhỏ nhất của các lớp lót bên trong bằng vữa xi măng cho các ống và phụ tùng nối ống bằng gang dẻo dùng cho các đường ống có áp và không có áp.


TCVN 10177:2013 - Ống gang dẻo, phụ tùng nối ống, phụ kiện bằng gang dẻo và các mối nối dùng cho các công trình dẫn nước

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và phương pháp thử áp dụng cho các ống, phụ tùng nối ống, phụ kiện bằng gang dẻo và các mối nối của chúng dùng cho cấu tạo đường ống.


TCVN 10687-21:2018 - Tuabin gió - Phần 21: Đo và đánh giá đặc tính chất lượng điện năng của tuabin gió nối lưới

Tiêu chuẩn này đưa ra phương pháp thống nhất để đảm bảo tính nhất quán và chính xác trong việc thực hiện, thử nqhiệm và đánh giá các đặc tính chất lượng điện năng của tuabin gió nối lưới.


TCVN 10687-1:2015 - Tuabin gió - Phần 1: Yêu cầu thiết kế

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu thiết yếu về thiết kế để đảm bảo tính toàn vẹn kỹ thuật của tuabin gió. Tiêu chuẩn này nhằm cung cấp mức bảo vệ thích hợp chống hư hại do các nguy cơ bất kỳ trong suốt tuổi thọ dự kiến.


TCVN 12112:2019 - Sân bay dân dụng - Hệ thống thoát nước - Yêu cầu thiết kế

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế xây dựng mới hoặc mở rộng và nâng cấp hệ thống thoát nước mưa, nước ngầm sân bay dân dụng.


TCVN 6397:2010 - Thang cuốn và băng tải chở người - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các thang cuốn và băng tải chở người lắp đặt mới (kiểu tấm nền hoặc kiểu băng).


TCVN 7628-6:2007 - Lắp đặt thang máy chở người trong các khu chung cư - Bố trí và lựa chọn

Tiêu chuẩn này quy định việc bố trí và lựa chọn lắp đặt thang máy sử dụng trong các khu chung cư nhằm đảm bảo các dịch vụ tương ứng.


TCVN 7628-3:2007 - Lắp đặt thang máy phục vụ loại V

Tiêu chuẩn này quy định những kích thước cần thiết cho việc lắp đặt thang máy phục vụ loại V - được lắp đặt cố định phục vụ những tầng xác định, có cabin với kích thước và kết cấu mà người không thể đi vào được.

Tìm kiếm


Bạn đã thỏa mãn với các nội dung trình bày nêu trên chưa? Nếu chưa thấy hài lòng, bạn có thể tìm kiếm các bài viết khác trong THƯ VIỆN của VNT lên bằng cách nhập "Từ khóa" vào ô tìm kiếm sau:


Ví dụ: Khi cần tìm TCVN 4453:1995 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu, bạn hãy nhập "4453" hoặc từ "bê tông" ... bla... bla... vào ô tìm kiếm.

Liên hệ

Xin trân trọng cảm ơn Quý vị đã truy cập website tìm hiểu thông tin và dịch vụ của VNT. Khi cần dịch vụ Tư vấn giám sát hoặc các dịch vụ khác của chúng tôi, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

- Trụ sở công ty: 285A Ngô Gia Tự - Quận Long Biên - Hà Nội
- Điện thoại: 024.66.809.810 - Hotline: 098.999.6440
- Email: contact@vntvietnam.com - Hoặc bấm vào đây để trao đổi trực tiếp với chúng tôi.

giacoketcau.com

Mô tả gia cố kết cấu bằng phương pháp dán tấm sợi carbon fiber

Gia cố kết cấu bằng tấm sợi Các bon cường độ cao (CFRP - Carbon Fiber) có các ưu điểm sau:
- Không đục phá kết cấu hiện có, chỉ bóc bỏ lớp vữa trát (nếu có).
- Không ảnh hưởng đến kiến trúc hiện trạng của công trình.
- Không làm tăng tải trọng của công trình.
- Quá trình thi công nhanh, không ảnh hưởng đến công trình lân cận.
- Tấm sợi carbon fiber (CFRP) và keo liên kết không chịu tác động bởi ăn mòn hóa học (axit, kiềm) và ô xi hóa dưới tác động của điều kiện môi trường.

Gia cố dầm không đạt mác bê tông

Gia cố dầm không đạt mác bê tông

Gia cố khả năng chịu cắt của dầm

Gia cố khả năng chịu cắt của dầm

Gia cố dầm thi công thiếu thép chịu lực

Gia cố dầm thi công thiếu thép chịu lực

Gia cố cột bê tông bị giảm yếu do môi trường, hóa chất xâm thực

Gia cố cột bê tông bị giảm yếu do môi trường, hóa chất xâm thực

Gia cố lỗ mở ô thông tầng

Gia cố lỗ mở ô thông tầng

Gia cố bê tông sàn bị nứt

Gia cố bê tông sàn bị nứt

Gia cố kết cấu sàn đáy bể bơi

Gia cố kết cấu sàn đáy bể bơi

Gia cố trần để cắt dầm nhằm tăng chiều cao thông thủy tầng

Gia cố trần để cắt dầm nhằm tăng chiều cao thông thủy tầng

Gia cố đường ống bị giảm yếu nhưng không phải dừng hoạt động sản xuất

Gia cố đường ống bị giảm yếu nhưng không phải dừng hoạt động sản xuất

Gia cố sàn không dầm bị nứt

Gia cố sàn không dầm bị nứt

Gia cố trần bê tông nhà cổ xuống cấp

Gia cố trần bê tông nhà cổ xuống cấp

Gia cố lanh tô không cần tháo cửa

Gia cố lanh tô không cần tháo cửa

Gia cố sàn kê ba cạnh bị nứt do xây tường lên trên

Gia cố sàn kê ba cạnh bị nứt do xây tường lên trên

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực mới nhất

Tìm kiếm tài liệu