TCVN 9338:2012 - Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định thời gian đông kết

TCVN 9338:2012 được chuyển đổi từ TCVN 376:2006. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định thời gian đông kết của hỗn hợp bê tông nặng có độ sụt lớn hơn 0mm. Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng cho các loại vữa, vữa lỏng chế tạo sẵn.

Để xác định thời gian đông kết người ta dùng dụng cụ xuyên thử bao gồm: lực kế và các kim xuyên tiêu chuẩn. Lực kế có khả năng đo lực xuyên tối đa không nhỏ hơn 600N. Kim xuyên được lắp vào lực kế...

Chi tiết tiêu chuẩn, mời download tại đây

Từ khoá liên quan: TCVN 9338:2012, download, free, miễn phí, mien phi, tiêu chuẩn, tieu chuan, bê tông nặng, be tong năng, thời gian đông kết, thoi gian dong ket. ,

Phòng Kỹ thuật

Tin liên quan

TCVN 4085:2011 - Kết cấu gạch đá. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

TCVN 6260:2009 - Xi măng pooc lăng hỗn hợp - yêu cầu kỹ thuật

TCVN 7959:2011 - Bê tông nhẹ - Gạch bê tông khí chưng áp (AAC)

TCVN 1451:1998 - Gạch đặc đất sét nung

TCVN 8163:2009 - Thép cốt bê tông - Mối nối bằng ống ren

QCVN 14:2009/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Quy hoạch xây dựng nông thôn

QCVN 02:2009/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, số liệu, điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng

QCVN 7:2011/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông

QCXDVN 01:2008 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng

QCVN 03:2012 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị

TCVN 7958:2008 - Bảo vệ công trình xây dựng - phòng chống mối cho công trình xây dựng mới

TCVN 276:2002 - Công trình xây dựng, nguyên tắc cơ bản để thiết kế

TCVN 5637:1991 - Quản lí chất lượng xây lắp công trình xây dựng-Nguyên tắc cơ bản

TCVN 5640:1991 - Bàn giao công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản

TCVN 7455:2004 - Kính xây dựng, kính tôi nhiệt an toàn

TCVN 2748:1991 - Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tăc chung

TCVN 6476:1999 - Gạch bê tông tự chèn

TCVN 293:2003 - Chống nóng cho nhà ở - Chỉ dẫn thiết kế

TCVN 296:2004 - Dàn giáo, các yêu cầu về an toàn

TCVN 336:2005 - Vữa dán gạch ốp lát - Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử

098.999.6440