TCVN 8491-4:2011 - Van dành cho ống Poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) dùng cho hệ thống cấp nước, thoát nước và cống rãnh trong điều kiện có áp suất

Tiêu chuẩn này quy định các đặc tính của van bằng poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) của hệ...

TCVN 4513:1988 - Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế hệ thống cấp nước bên trong nhà ở, công trình công cộng, nhà...

TCVN 3994:1985 - Chống ăn mòn trong xây dựng - Kết cấu bê tông và...

Tiêu chuẩn này quy định việc phân loại xâm thực của môi trường lỏng, rắn và khi tác động lên...

TCVN 6284-1:1997 - Thép cốt bê tông dự ứng lực - Yêu cầu chung

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu đối với thép độ bền cao dùng trong bê tông dự ứng lực.

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

Tìm kiếm tài liệu