TCVN 9888-4:2013 (IEC 62305-4:2010) - Bảo vệ chống sét - Phần 4: Hệ thống điện và điện tử bên trong các kết cấu

Tiêu chuẩn này cung cấp thông tin cho việc thiết kế, lắp đặt, kiểm tra, bảo trì và thử nghiệm biện...

TCVN 9385:2012 - Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn...

Tiêu chuẩn này đưa ra những chỉ dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống chống sét cho các công...

Trình tự đo điện trở đất - điện trở tiếp địa chống sét

Đo điện trở đất của hệ thống tiếp địa, chống sét nhằm kiểm tra khả năng phóng - truyền điện...

TCVN 9888-1:2013 (IEC 62305-1:2010) - Bảo vệ chống sét - Phần 1:...

Không có thiết bị hoặc phương pháp nào có khả năng biến đổi các hiện tượng thời tiết tự nhiên...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu