Kiểm định chất lượng bê tông Móng nhà ở gia đình tại Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Vì một chút không cẩn thận, đơn vị cung cấp bê tông thương phẩm làm mất mẫu bê tông đã đúc tại...

TCVN 4055:2012 - Tổ chức thi công

Tiêu chuẩn này được áp dụng khi tổ chức thi công xây lắp các công trình xây dựng.

Ngã ngửa với yêu cầu bằng cấp chứng chỉ dành cho Chỉ huy...

Từ trước tới nay hầu hết mọi kỹ sư xây dựng đều nghĩ muốn làm Chỉ huy trưởng công trường chỉ...

Giám sát - kiểm tra độ sụt - lấy mẫu - kiểm tra cường độ...

Đã từ lâu, Doanh nghiệp chế xuất Nitori (chuyên sản xuất hàng nội thất xuất khẩu đi Nhật Bản) tin...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu