Quy định về mác thép thông dụng để sản xuất kết cấu thép xây dựng

Đa số kỹ sư xây dựng đều biết mác thép cốt bê tông có các loại CB240-T, CB300-V, CB400-V, CB500-V. Tuy...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu