TCVN 7456:2004 - Kính xây dựng. Kính cốt lưới thép

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với kính cốt lưới thép vân hoa...

Bị bỏ rơi từ lúc lọt lòng, con nuôi người công nhân xây...

Câu chuyện về một cô gái bị bỏ lại trên cầu từ khi lọt lòng, được một công nhân xây dựng tốt...

Lưu ý khi lắp đặt ống thoát nước PVC

Lắp đặt ống thoát nước trong công trình không phải là nội dung công việc khó. Tuy nhiên vẫn có lỗi...

Thông tư 01/2017/TT-BXD - Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí...

Thông tư này hướng dẫn việc xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu