Quy định về chiều dày ống gió, mương gió của hệ thống điều hòa không khí và thông gió

Ống gió là các đường ống được chế tạo bằng tấm kim loại, tấm nhựa hoặc nhựa cốt vải thủy...

TCVN 232:1999 - Hệ thống thông gió, điều hòa không khí và cấp...

Tiêu chuẩn này dùng cho công tác chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu các hệ thống thông gió, điều hòa...

TCVN 5687:2010 - Thông gió, điều hòa không khí - Tiêu chuẩn thiết...

Tiêu chuẩn này được áp dụng khi thiết kế và lắp đặt các hệ thống thông gió - điều hòa không khí...

Quy định về chiều dày ống gió, mương gió của hệ thống...

Ống gió là các đường ống được chế tạo bằng tấm kim loại, tấm nhựa hoặc nhựa cốt vải thủy...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

Tìm kiếm tài liệu