TCVN 7899-3:2008 - Vữa, keo dán chít mạch ốp lát - Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa, keo chít mạch gạch gốm ốp lát và các loại gạch khác (đá ốp...

TCVN 336:2005 - Vữa dán gạch ốp lát - Yêu cầu kỹ thuật và...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa trộn sẵn được chế tạo từ xi măng poóc lăng, bột khoáng thiên nhiên...

Nghị định 108/2009/NĐ-CP - Về đầu tư theo hình thức hợp...

Nghị định này quy định lĩnh vực, điều kiện, trình tự, thủ tục đầu tư, ưu đãi đầu tư; quyền...

Nghị định 48/2010/NĐ-CP - Về hợp đồng trong hoạt động xây...

Nghị định này quy định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

Tìm kiếm tài liệu