Quy định về lấy mẫu băng cản nước - Waterstop

Cho tôi hỏi vật liệu băng cản nước có yêu cầu thí nghiệm vật liệu đầu vào không và yêu cầu cụ...

TCVN 6260:2009 - Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn này áp dụng cho loại xi măng poóc lăng hỗn hợp thông dụng.

Nghị định 37/2015/NĐ-CP - Quy định chi tiết về hợp đồng xây...

Với nhiều điểm mới, nổi bật, hàng loạt các quy định mới về hợp đồng xây dựng được ban hành...

Thông tư 08/2010/TT-BXD - Hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá...

Việc điều chỉnh giá hợp đồng phải được các bên thoả thuận và quy định cụ thể trong hợp đồng...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu