Nơi bị sét đánh nhiều nhất thế giới?

Vào cao điểm mùa mưa tháng 10, nơi này có thể chịu 28 cú sét trong một phút - đủ nguồn năng lượng...

Gia cố kết cấu công trình và bảo vệ khí tài bị ăn mòn trên...

Chống ăn mòn khí tài và gia cố kết cấu bị ăn mòn bởi môi trường đang là từ khóa nóng của Trung...

Thí nghiệm đo điện trở tiếp địa chống sét Công ty Kính doanh...

Gồm 2 khối nhà Văn phòng và Phụ trợ, giá trị điện trở đất yêu cầu của hệ thống chống sét...

TCXDVN 46:2007 - Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn...

Tiêu chuẩn này đưa ra những chỉ dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống chống sét cho các công...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu