TCVN 1651-3:2008 - Thép cốt bê tông - Lưới thép hàn

TCVN 1651-3: 2008 thay thế cho TCVN 6286:1997. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật cho các tấm...

TCVN 1651-1:2008 - Thép cốt bê tông - Phần 1: Thép thanh tròn trơn

TCVN 1651-1:2008 thay thế cho các điều quy định đối với cốt thép bê tông nhóm C1 của TCVN 1651:1985. Tiêu...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

Google Plus

<< Download hồ sơ năng lực