Nghị định số 85/2020/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc

Nghị định này quy định chi tiết về các nội dung: công trình kiến trúc có giá trị; quy chế quản lý...

Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14

Luật này quy định quản lý nhà nước về kiến trúc, quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ...

KTS Chris Precht - Cha đẻ của những công trình kiến trúc xanh nổi...

Là tác giả của các tòa cao ốc có rất nhiều cây xanh được trồng trong các khoảng không gian hình học,...

Nghị định số 85/2020/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều...

Nghị định này quy định chi tiết về các nội dung: công trình kiến trúc có giá trị; quy chế quản lý...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

Tìm kiếm tài liệu