TCVN 5867:2009 - Cabin, đối trọng và ray dẫn hướng cho thang máy - Yêu cầu an toàn

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại thang máy dẫn động bằng điện được phân loại và định nghĩa...

TCVN 5744:1993 - Thang máy - Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử...

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các loại thang máy thông dụng dùng để vận chuyển hàng và vận...

TCVN 6395:2008 - Thang máy điện. Yêu cầu an toàn về cấu tạo và...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thang máy điện, lắp đặt cố định, phục vụ những tầng dừng xác định,...

TCVN 5866:1995 - Thang máy - Cơ cấu an toàn cơ khí

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu an toàn đối với các cơ cấu như bộ khống chế vận tốc cabin (đối...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu